Hàng năm, ngoài việc diễn tập PCCC theo quy định của cơ quan PCCC. Bộ phận An toàn của AESC cũng xây dựng kế hoạch luyện tập sử dụng các phương tiện chữa cháy cơ sở theo nhiều đợt trong năm. Ngày 12/09/2018 vừa qua công ty AESC đã thực hiện buổi thực hành như vậy.

 

 

 

 Mỗi nhân viên được hướng dẫn và thực tập các thao tác sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay trong các tình huống và sử dụng lăng, vòi, họng nước vách tường, vận hành máy bơm nước cứu hỏa.

 

 

Nhiệm vụ của mỗi nhân viên:

- Thực hiện thao tác rút chốt kẹp chì, cầm bình phun chất dập cháy vào đám cháy giả định là khay xăng cho đến khi nào hết chất dập cháy trong bình hoặc đám cháy được dập tắt.

 

- Thực hiện nối hai vòi nước cứu hỏa, lắp vòi vào họng nước vách tường, lắp lăng, cầm lăng phun nước vào khu vực giả định.

 

 

 

Qua những buổi luyện tập, mỗi nhân viên có cơ hội tăng cường nhận thức và trách nhiệm trong công tác PCCC, phát huy cao độ tính tích cực, chủ động xử lý sự cố khi có nguy cơ cháy nổ xảy ra.