AESC đã ký kết một Hiệp định hợp tác với Trung tâm Đào tạo Hàng không Mil-Com vào ngày 27 tháng 09 năm 2011 để thành lập một trung tâm đào tạo tại Hà Nội. Trung tâm đào tạo mới được gọi là Trung tâm Đào tạo AESC Mil-Com và được dự kiến đi vào hoạt động vào đầu năm 2012