AESC nhận chứng chỉ VAR-21. Đây là một cột mốc quan trọng đối với AESC trên con đường dẫn tới thành công. Lần đầu tiên Cục Hàng không dân dụng Việt Nam CAAV cấp chứng chỉ này cho một tổ chức bảo dưỡng tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực không ngừng đển đáp ứng tốt hơn mọi yêu cầu của khách hàng.