AESC mở chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ nhu cầu của các hãng hàng không tại đây. Phân xưởng của chúng tôi cung cấp dịch thay lốp và bảo dưỡng sửa chữa các linh phụ kiện máy bay cho khách hang.