Từ ngày 24 đến 29 tháng 7 năm 2013, trng tâm đào tạo MIL-COM AESC đã tổ chức khóa đào tạo về ULD cho kỹ sư đến từ YAG (Myanmar) và TIAGS (Việt Nam).

Khóa học mang đến cho các học viên những kiến thức cần thiết, sự tự tin và kinh nghiệm trong công tác quản lý ULD

Các học viên sẽ có được kiến thức từ những môn học cụ thể:

  • An ninh an toàn, Môi trường và Chất liêu
  • Hướng dẫn bảo dưỡng từng thành phần và tài liệu
  • Xác định thiệt hại, phân loại và đánh giá
  • Trước và sau khi kiểm tra
  • Sửa chữa kỹ thuật với CMM

6 ngày của khóa học sẽ bao gồm 2 ngày đào tạo lý thuyết và 4 ngày thực hành

Giáo viên người Singapore và học viên đã hoàn thành xuất sắc khóa học. Vào ngày cuối cùng của khóa học, ban giám đốc của AESC đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chia vui với các học viên.