Ngày 18/03/2015, AESC đã vượt qua Giai đoạn 3, giai đoạn đánh giá tài liệu, quy trình (Phase 3 - Document Compliance) do Đoàn thanh tra Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thực hiện, nằm trong tổng số 5 Giai đoạn của quy trình phê chuẩn Tổ chức Bảo dưỡng theo Quy chế FAR – Part 145. Đoàn thanh tra đã kéo dài thời gian làm việc thêm 2 ngày với mục đích thúc đẩy nhanh quá trình phê chuẩn. Giai đoạn 4, giai đoạn đánh giá và kiểm tra thực hiện công viêc (Phase 4 – Demonstration and Inspection) dự kiến được tiến hành vào tháng 6/2015. AESC đang hướng tới mục tiêu Phê chuẩn Tổ chức Bảo dưỡng theo Quy chế FAR – Part 145 ngay trong Quý 3 năm 2015.