Ngày 26 tháng 9 năm 2014 đã đánh dấu son trong quá trình phát triển của AESC. Chúng tôi vinh dự nhận được Chứng nhận Tổ chức bảo dưỡng (Part 145) từ Cơ quan an toàn Hàng không Châu Âu EASA và là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng nhận này.

Kết quả tuyệt vời này là quá trình cố gắng hơn một năm rưỡi của toàn thể cán bộ công nhân viên AESC. Chứng nhận của EASA không chỉ là một tờ chứng nhận thông thường mà nó còn là minh chứng cho tinh thần không ngừng vươn lên của AESC, mở ra cánh cửa đến với sân chơi quốc tế của chúng tôi. Là một tổ chức được EASA công nhận, AESC thể hiện cam kết mạnh mẽ về An toàn và Chất lượng sản phẩm tới toàn bộ khách hàng trong nước và quốc tế.