Từ ngày 13/08/2018, 12 học viên của Lao Airlines đã tham dự khóa học Dispatcher tại AESC. Khóa học này là thành quả của sự hợp tác giữa AESC và Trung tâm Huấn luyện bay của Vietnam Airlines (FTC) trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo cho khách hàng truyền thống là Lao Airlines. Ngoài 3 tháng đào tạo lý thuyết tại Việt nam, các học viên sẽ được thực hành tại phòng điều hành khai thác bay của Lao Airlines tại Vientiane với sự hướng dẫn và giám sát của các giáo viên.

 

 

 

 

 

Kế hoạch đào tạo với 19 học phần bao gồm đầy đủ mọi khía cạnh của điều hành bay, trong đó có thể kể tới các kiến thức về cơ bản như dẫn đường, khí tượng, kiểm soát tải, thông tin liên lạc, kế hoạch bay, hàng hóa nguy hiểm…

 

 

 

 

Trong thời gian học viên học tập tại Việt Nam, AESC đảm bảo hỗ trợ cơ sở vật chất, nơi sinh hoạt và phương tiện đi lại tốt nhất. Chúng tôi hy vọng trong tương lai sẽ trở thành người đồng hành tin cậy của các hãng hàng không trong lĩnh vực đào tạo nói riêng và dịch vụ hàng không nói chung.