Sự phát triển của ngành công nghiệp hàng không không chỉ dựa vào sự phát triển của các hãng hàng không hoặc sự mở rộng các hạm đội không quân. Điều này cũng được phản ánh trong hoạt động của các sân bay và các hoạt động khác trong khu vực. Đó là lý do tại sao sau 3 năm hoạt động, chúng tôi thành lập một thực thể kinh doanh theo hình thức công ty cổ phần với AESC là cổ đông chính.


Công ty này hướng tới và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh kỹ thuật tại các sân bay, do đó nó được đặt tên là AESC Airport, tiếp nối những nỗ lực của chúng tôi để mở rộng phạm vi kinh doanh cho toàn bộ AESC Group.
Chúng tôi ở thời điểm này là một nhóm những thành viên của hai công ty: AESC và AESC Airport. AESC tham gia vào hoạt động kinh doanh của thành viên trong lĩnh vực linh phụ kiện máy bay và dịch vụ đào tạo, trong khi AESC Airport tập trung nhiều hơn vào các dịch vụ kỹ thuật sân bay.