viber image 2

1. Vị trí tuyển dụng:  Kỹ thuật viên

2. Số lượng: 5 người

DSC 0577

1. Vị trí tuyển dụng:  Kỹ sư bảo dưỡng trang thiết bị máybay

2. Số lượng: 2 người

8c08cbf4ec70a81ac80a82d45cf295ed

1. Vị trí tuyển dụng:  Kỹ thuật viên Composite

2. Số lượng: 4 người

3. Địa điểm làm việc:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG (AESC)

Lô 43A, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội.

 

1. Vị trí tuyển dụng:

a. Kỹ sư Quản lý kỹ thuật
b. Kỹ sư bảo dưỡng máy bay
c. Kỹ sư bảo dưỡng thiết bị máy bay
d. Thợ kỹ thuật máy bay
e. Thợ kỹ thuật thiết bị máy bay

 viber image 2

Tuyển dụng kỹ sư thiết kế - chế tạo

1. Vị trí tuyển dụng:  Kỹ sư thiết kế chế tạo

2. Số lượng: 5 người