WereHiring

1. Vị trí tuyển dụng:  Chuyên viên đảm bảo chất lượng và an toàn (Quality Assurance & Safety Engineer)

2. Số lượng: 2 người

3. Mức lương: Theo thoả thuận, phụ thuộc trình độ của từng ứng viên

4. Mô tả công việc: Thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng & an toàn của Tổ chức bảo dưỡng theo mô tả công việc của công ty.

marketing designer

1. Vị trí tuyển dụng:  Nhân viên thiết kế đồ họa marketing (Marketing Designer)

2. Số lượng: 1 người

3. Mức lương: Theo thoả thuận, phụ thuộc trình độ của từng ứng viên

4. Mô tả công việc:  

 • Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo phù hợp với nội dung marketing.
 • Thiết kế các ấn phẩm: tờ rơi, brochure, poster, bandroll, standee, catalogue,….
 • Thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm và dự án của công ty.
 • Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

tuyen dung digital marketing

1. Vị trí tuyển dụng:  Nhân viên Marketing số (Digital Marketing)

2. Số lượng: 1 người

3. Mức lương: Theo thoả thuận, phụ thuộc trình độ của từng ứng viên

4. Mô tả công việc:  

 • Định hướng, lên ý tưởng trình bày nội dung các bài đăng và sắp xếp, tạo hiệu ứng hình ảnh để đạt hiệu quả truyền thông cao nhất.
 • Tăng sự tương tác, lượng truy cập các bài viết trên các kênh marketing digital.
 • Quản lý bài viết hoặc video đã đăng.
 • Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

content marketing

1. Vị trí tuyển dụng:  Nhân viên viết Content (Content Marketing)

2. Số lượng: 2 người

3. Mức lương: Theo thoả thuận, phụ thuộc trình độ của từng ứng viên.

4. Mô tả công việc:  

 • Chịu trách nhiệm phát triển nội dung truyền thông cho công ty.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển nội dung theo chiến lược, kế hoạch Truyền thông được duyệt.
 • Phối hợp với bộ phận sản xuất, kinh doanh để xây dựng kế hoạch nội dung hàng tháng cho website, facebook, … 
 • Lên nội dung, ý tưởng và kịch bản chi tiết cho các phóng sự, video clip cần sản xuất, bài quảng cáo, thông cáo báo chí, thư ngỏ, ấn phẩm nội bộ.
 • Đề xuất các phương án xử lý khi có khủng hoảng truyền thông xảy ra. Kiểm soát và theo dõi, điều chỉnh từng phương án xử lý sau khủng hoảng.
 • Liên hệ và giữ mối quan hệ tốt với các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông, hiệp hội…
 • Quản lý hệ thông thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động truyền thông của công ty.
 • Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

nvmarketing

1. Vị trí tuyển dụng:  Nhân viên Marketing (Marketing Specialist)

2. Số lượng: 2 người

3. Mức lương: Theo thoả thuận, phụ thuộc trình độ của từng ứng viên

4. Mô tả công việc:  

 • Nghiên cứu thị trường, hỗ trợ xây dựng các kế hoạch truyền thông và các hoạt động để phát triển hình ảnh Công ty; Đề xuất các ý tưởng truyền thông phù hợp với hoạt động của công ty, hướng tới hiệu quả truyền thông theo từng giai đoạn.
 • Lập kế hoạch ngân sách Marketing hàng năm, quý.
 • Trực tiếp triển khai, điều phối và kết nối các bộ phận cùng thực hiện các chương trình, sự kiện Marketing được Ban Giám đốc phê duyệt.
 • Phát triển, làm phong phú, đa dạng thêm nhiều kênh thông tin truyền thông.
 • Thiết lập phát triển và duy trì mối quan hệ với các cơ quan, đối tác truyền thông nhằm phục vụ cho việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ.
 • Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.